TERMA DAN SYARAT-SYARAT:

  1. Pemohon hendaklah melengkapkan borang pembelian dengan lengkap dan betul.

  2. Pemohon adalah dikenakan membayar harga tawaran dan harga bayaran perkhidmatan sejumlah $25.00.

  3. Pemohon hendaklah mendaftarkan Bilangan Pendaftaran Kenderaan tidak melebihi tempoh satu (1) bulan dari tarikh pembayaran

  4. Pemohon yang berjaya boleh melanjutkan tempoh bagi mendaftar Bilangan Pendaftaran Kenderaan sebelum mansuh tempoh1 bulandari tarikh pembayaran mengikut syarat-syarat seperti berikut :
  5. Jabatan ini berhak mengubah dan menambah terma dan syarat-syarat di atas dari semasa kesemasa selepas borang ini ditandatangani oleh pemohon.