Borang Pembelian

<

Keterangan Tanda Pengenalan Kenderaan
Tanda Pengenalan Kenderaan: BBC 5599
Kategori: Perak
Harga: 2,000.00
Discount: - 1,491.63
Yuran Perkhidmatan: 25.00
Jumlah Harga (BND) 533.37

Sila lengkapkan keterangan pemohon berikut bagi meneruskan pembelian

+673
Saya bersetuju menerima Terma & Syarat.