Borang Pembelian


Keterangan Tanda Pengenalan Kenderaan
Tanda Pengenalan Kenderaan: BBC 398
Kategori: Gangsa
Harga: 1500.00
Yuran Perkhidmatan: 25.00
Jumlah Harga (BND) 1,525.00

Sila lengkapkan keterangan pemohon berikut bagi meneruskan pembelian

+673
Saya bersetuju menerima Terma & Syarat.