Borang Pembelian


Keterangan Tanda Pengenalan Kenderaan
Tanda Pengenalan Kenderaan: BBA 999
Kategori: Emas
Harga: 13000.00
Yuran Perkhidmatan: 25.00
Jumlah Harga (BND) 13,025.00

Sila lengkapkan keterangan pemohon berikut bagi meneruskan pembelian

+673
Saya bersetuju menerima Terma & Syarat.