Borang Pembelian

<

Keterangan Tanda Pengenalan Kenderaan
Tanda Pengenalan Kenderaan: BAZ 8888
Kategori: Emas
Harga: 14,088.00
Discount: - 2,676.72
Yuran Perkhidmatan: 25.00
Jumlah Harga (BND) 11,436.28

Sila lengkapkan keterangan pemohon berikut bagi meneruskan pembelian

+673
Saya bersetuju menerima Terma & Syarat.