Borang Pembelian


Keterangan Tanda Pengenalan Kenderaan
Tanda Pengenalan Kenderaan: BAZ 6666
Kategori: Emas
Harga: 3368.00
Yuran Perkhidmatan: 25.00
Jumlah Harga (BND) 3,393.00

Sila lengkapkan keterangan pemohon berikut bagi meneruskan pembelian

+673
Saya bersetuju menerima Terma & Syarat.