Borang Pembelian

<

Keterangan Tanda Pengenalan Kenderaan
Tanda Pengenalan Kenderaan: BAZ 3838
Kategori: Perak
Harga: 2,000.00
Discount: - 542.00
Yuran Perkhidmatan: 25.00
Jumlah Harga (BND) 1,483.00

Sila lengkapkan keterangan pemohon berikut bagi meneruskan pembelian

+673
Saya bersetuju menerima Terma & Syarat.