Borang Pembelian


Keterangan Tanda Pengenalan Kenderaan
Tanda Pengenalan Kenderaan: BAY 2888
Kategori: Gangsa
Harga: 3000.00
Yuran Perkhidmatan: 25.00
Jumlah Harga (BND) 3,025.00

Sila lengkapkan keterangan pemohon berikut bagi meneruskan pembelian

+673
Saya bersetuju menerima Terma & Syarat.