Borang Pembelian

<

Keterangan Tanda Pengenalan Kenderaan
Tanda Pengenalan Kenderaan: BAY 2888
Kategori: Gangsa
Harga: 3,000.00
Discount: - 1,565.11
Yuran Perkhidmatan: 25.00
Jumlah Harga (BND) 1,459.89

Sila lengkapkan keterangan pemohon berikut bagi meneruskan pembelian

+673
Saya bersetuju menerima Terma & Syarat.