Borang Pembelian

<

Keterangan Tanda Pengenalan Kenderaan
Tanda Pengenalan Kenderaan: BAY 1601
Kategori: Running
Harga: 1,000.00
Discount: - 612.58
Yuran Perkhidmatan: 25.00
Jumlah Harga (BND) 412.42

Sila lengkapkan keterangan pemohon berikut bagi meneruskan pembelian

+673
Saya bersetuju menerima Terma & Syarat.