Borang Pembelian


Keterangan Tanda Pengenalan Kenderaan
Tanda Pengenalan Kenderaan: BAX 200
Kategori: Perak
Harga: 2800.00
Yuran Perkhidmatan: 25.00
Jumlah Harga (BND) 2,825.00

Sila lengkapkan keterangan pemohon berikut bagi meneruskan pembelian

+673
Saya bersetuju menerima Terma & Syarat.