Borang Pembelian

<

Keterangan Tanda Pengenalan Kenderaan
Tanda Pengenalan Kenderaan: BAC 8388
Kategori: Biasa
Harga: 3,150.00
Discount: - 1,794.01
Yuran Perkhidmatan: 25.00
Jumlah Harga (BND) 1,380.99

Sila lengkapkan keterangan pemohon berikut bagi meneruskan pembelian

+673
Saya bersetuju menerima Terma & Syarat.