Borang Pembelian


Keterangan Tanda Pengenalan Kenderaan
Tanda Pengenalan Kenderaan: BAC 8388
Kategori: Biasa
Harga: 3150.00
Yuran Perkhidmatan: 25.00
Jumlah Harga (BND) 3,175.00

Sila lengkapkan keterangan pemohon berikut bagi meneruskan pembelian

+673
Saya bersetuju menerima Terma & Syarat.